Home»Termeni și condiții

Termeni și condiții

I. Reglementări

Secțiunea aceasta cuprinde reglementările generale aplicabile oricărei persoane – fizice sau juridice – care accesează paginile website-ului www.powerd.eu. Prin accesarea website-ului www.powerd.eu, se consideră automat că s-au luat la cunoștință și s-au acceptat, fără rezerve, termenii și condițiile de utilizare, așa cum sunt expuși în cele ce urmează.

Termenii și condițiile sunt impuși de către administratorul website-ului www.powerd.eu și pot fi, în orice moment, modificate de către acesta, fără anunțarea, în prealabil, a utilizatorilor și fără consimțământul acestora. La orice moment al accesării website-ului de către utilizatori, secțiunea „Termeni și condiții” stă la dispoziția acestora pentru a putea consulta termenii și condițiile în vigoare la momentul accesării.

 

II. Distribuirea conținutului pe rețelele de socializare

Orice conținut de pe website-ul www.powerd.eu poate fi distribuit pe rețeaua de socializare Facebook, în mod automat, prin folosirea butonului integrat. Butonul de distribuire pe Facebook este integrat prin intermediul unui hyperlink, nu al unui plugin. Astfel, ne asigurăm că datele dumneavoastră nu sunt transmise serverelor rețelei de socializare Facebook, în mod automat, în momentul în care accesați website-ul www.powerd.eu. În plus, atunci când distribuiți conținut de pe website-ul www.powerd.eu, singurele informații pe care le transmitem către Facebook sunt cele cuprinse în conținutul respectiv – nu transferăm date cu caracter personal. Dacă, în schimb, vă conectați la contul personal de Facebook pentru a distribui conținut de pe website-ul nostru, furnizorul (Facebook) prelucrează datele dumneavoastră.

Pentru mai multe detalii despre scopul și modul de colectare a datelor cu caracter personal, precum și despre modul de prelucrare și utilizare a acestora de către Facebook și despre drepturile dumneavoastră cu privire la datele respective, vă rugăm să consultați informațiile privind protecția datelor puse la dispoziție de către Facebook.

 

III. Transmiterea către destinatari din afara SEE (Spatiul Economic European)

Administratorii website-ului www.powerd.eu nu transmit, sub nicio formă, date cu caracter personal către destinatari din afara Spațiului Economic European, în așa-numitele state terțe.

 

IV. Protecția proprietății intelectuale

Întreg conținutul website-ului www.powerd.eu (design, fotografii, elemente grafice, desene, anunțuri, date, texte, materiale multimedia, programe și aplicații etc.) este protejat de legislația în vigoare privind drepturile de autor. Este interzisă prin lege utilizarea, cu scopul reproducerii sau distribuirii, a oricăror materiale publicate pe website-ul www.powerd.eu, fără o permisiune scrisă, acordată în prealabil de către POWER DESIGN Srl.

 

V. Drepturile utilizatorului

Utilizatorul trebuie să folosească website-ul www.powerd.eu fiind conștient de faptul că deține răspunderea integrală față de informațiile transmise.

1. Dreptul de acces

Utilizatorul are dreptul de a obține, din partea administratorului website-ului, o confirmare asupra eventualei prelucrări a datelor sale cu caracter personal și, totodată, are dreptul de a obține acces la respectivele date.

2. Dreptul la rectificare

Utilizatorul are dreptul de a obține, de la administratorului website-ului, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor sale cu caracter personal inexacte. Având în vedere scopul pentru care i-au fost prelucrate datele, utilizatorul are dreptul de a solicita completarea datelor cu caracter personal incomplete - inclusiv printr-o declarație suplimentară.

3. Dreptul la ștergerea datelor

Utilizatorul are dreptul de a solicita și obține ștergerea datelor sale cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, dacă respectivele date nu mai sunt necesare, dacă a fost retras consimțământul de utilizare și nu există niciun temei justificat juridic pentru prelucrare, sau dacă utilizatorul se opune prelucării datelor și nu există niciun motiv pentru a continua respectiva prelucrare, sau dacă datele au fost prelucrate ilegal. 

4. Dreptul la restricționarea prelucrării

Utilizatorul are dreptul de a obține restricționarea prelucrării datelor sale cu caracter personal în următoarele situații:

- contestă exactitatea datelor dintr-o anumită perioadă, cât timp acestea pot fi verificate de către administratorul website-ului;

- prelucrarea datelor este ilegală, iar utilizatorul nu este de acord cu ștergerea datelor sale cu caracter personal, ci solicită restricționarea utilizării;

- datele utilizatorului nu mai sunt necesare în scopul prelucrării, dar utilizatorul le solicită explicit, pentru a constata, exercita sau apăra un drept în instanță;

- s-a opus prelucrării pentru intervalul temporal în care se verifică dacă drepturile administratorului website-ului prevalează în raport cu cele ale utilizatorului.

5. Dreptul de retragere a consimțământului

Utilizatorul poate să își retragă consimțământul pentru procesarea datelor sale cu caracter personal în orice moment, fără, însă, ca retragerea consimțământului să funcționeze retroactiv și să afecteze acțiuni anterioare. Retragerea consimțământului se face exclusiv prin solicitare scrisă către administratorii website-ului, transmisă, prin email, la adresa info@powerd.eu.

6. Dreptul la opunere

Utilizatorul se poate opune prelucrării datelor sale cu caracter personal, în orice moment și cu impact recurent, dacă prelucrarea datelor servește unui interes public sau are la bază un interes legitim al furnizorului. Dacă utilizatorul se opune prelucării datelor sale cu caracter personal, administratorului site-ului va înceta prelucrarea acestora, în situația în care nu există niciun motiv legitim pentru o eventuală prelucrare ulterioară.

7. Dreptul la portabilitatea datelor

La cerere, utilizatorul poate beneficia de accesul la datele sale cu caracter personal într-o formă structurată, care poate fi citită automat. Fără vreo obligație față de administratorul website-ului www.powerd.eu, acesta poate transmite datele obținute altui operator, dacă prelucrarea este făcută automatizat, cu consimțământul utilizatorului.

8. Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere

Utilizatorul are dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere care are competență asupra domiciliului/sediului sau la autoritatea de supraveghere sub a cărei competență se află www.powerd.eu (indicată mai jos):

Autoritatea Națională de Supraveghere a Datelor cu Caracter Personal, www.dataprotection.ro

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30

Sector 1, cod poștal 010336 București, Romania

9. Dreptul la o cale de atac judiciară împotriva unei autorități de supraveghere

Utilizatorul are dreptul de a ataca în instanță deciziile autorității de supraveghere care îl vizează, inclusiv în condițiile în care autoritatea nu prezintă o rezoluție în termen de trei luni cu privire la plângerea depusă.

10. Dreptul la o cale de atac judiciară împotriva unei operator

Utilizatorul are dreptul de a ataca în instanță operatorul, în cazul în care consideră că drepturile i-au fost încălcate ca urmare a prelucrării datelor cu caracter personal.

În situația în care este vorba de o încălcare a securității datelor cu caracter personal, administratorul website-ului www.powerd.eu va înștiința autoritatea de supraveghere competentă, fără întârzieri nejustificate.

În situația în care utilizatorul are întrebări cu privire la protecția datelor sau la exercitarea drepturilor sale sau în cazul în care există motive plauzibile pentru formularea unei reclamații, acesta poate lua legătura cu administratorul website-ului www.powerd.eu: info@powerd.eu 

 

VI. Clauza de nerăspundere

POWER DESIGN Srl nu își asumă răspunderea pentru corectitudinea datelor furnizate în cadrul paginilor publicate pe website-ul www.powerd.eu. Utilizatorii website-ului www.powerd.eu își asumă întreaga responsabilitate pentru conținutul materialelor publicate, POWER DESIGN Srl neputând fi tras la răspundere pentru conținutul și / sau veridicitatea informațiilor publicate de către utilizatori.

POWER DESIGN Srl nu garantează că website-ul www.powerd.eu este lipsit de viruși sau alte componente cu caracter potențial dăunător. Utilizatorul accesează acest website pe riscul propriu, POWER DESIGN Srl fiind liber de orice răspundere, în cazul unor eventuale daune, directe sau indirecte, cauzate de accesarea paginilor de pe website. 

Nu se poate garanta faptul că website-ul www.powerd.eu va fi disponibil neîntrerupt. Administratorul nu este responsabil pentru întreruperea afișării paginilor de pe website-ul www.powerd.eu din cauze ce nu țin de puterea sa de control, precum și nici pentru eventualele pagube sau neplăceri cauzate utilizatorului din acest motiv.

 

VII. Comunicări și reclamații

Utilizatorul poate să trimită comentarii, sugestii, observații etc. privind încălcarea oricăror reguli prevăzute în acest regulament la adresa de email info@powerd.eu

 

VIII. Legea aplicabilă

Raporturile juridice de la baza acestui document se supun legislației în vigoare din România, cu precădere OG nr. 21/1992 privind protecția consumatorului, Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic, OG nr.130/2000 privind protecția consumatorilor la încheierea și executarea contractelor la distanță și Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. 

Orice litigiu care are ca obiect o dispută apărută în legătură cu prezenții termeni și condiții, care nu poate fi rezolvată în mod amiabil, va fi soluționată de instanțele competente din municipiul Cluj-Napoca, competență pe care utilizatorul o acceptă automat, prin acceptarea acestor termeni și condiții.

Modificări aduse termenilor și condițiilor de utilizare

Termenii și condițiile pot fi modificați în orice moment, pe măsură ce apariția unor situații noi, de orice natură, impune acest lucru. Administratorul va asigura accesul neîngrădit, permanent, la termenii și condițiile de utilizare a website-ului, fără a notifica utilizatorii cu privire la modificările apărute.

 


Cookie-uri


1. Ce este un cookie?

Fișierele de tip cookie sunt folosite, la ora actuală, de aproape toate website-urile. Un cookie este un fișier text de dimensiune redusă, constituit din cifre și litere, care este stocat pe orice dispozitiv electronic de pe care se accesează pagini de internet (telefon, computer, tabletă etc.). Cookie-ul este instalat automat, la prim accesare a unei pagini web, prin solicitarea emisă de către un server web către un browser.

Fișierul de tip cookie nu conține programe software, viruși sau spyware și nici nu poate accesa informațiile de pe hard-disk-ul utilizatorului.

Durata de viață a unui fișier cookie variază în funcție de scopul pentru care acesta este plasat. Unele cookie-uri sunt folosite doar pentru o sesiune de accesare (cookie-uri de sesiune) și nu sunt păstrate după ce utilizatorul părăsește website-ul, în vreme ce alte cookie-uri sunt reținute și reaccesate de fiecare dată când utilizatorul revine pe acel website (cookie-uri persistente). Acest lucru este valabil fie pentru o perioadă de timp setată de server, fie până când sunt șterse, manual, de către utilizator.

Directiva privind fișierele cookie

Vă informăm în continuare, în detaliu, cu privire la colectarea datelor cu caracter personal și a datelor fără caracter personal.

Dreptul de utilizare a datelor cu caracter personal și a datelor cu caracter anonim revine societății POWER DESIGN Srl, în limitele prevăzute de lege.


2. Cookie-uri pe acest website

2.1. Cookie-uri care nu necesită acordul dumneavoastră: „Category: Necessary”.

2.2. Third-Party Cookies care necesită acordul dumneavoastră: „Category: Statistics” și „Category: Marketing”.

Distribuie: fb tw g+