Despre noi

POWER DESIGN este o firmă de proiectare şi consultanţă tehnică, specializată în domeniul serviciilor pe următoarele direcţii principale: 

• reţele de distribuţie a energiei electrice: instalaţii electroenergetice; posturi şi staţii de transformare; reţele de distribuţie de IT, MT şi JT atât pe partea electrică cât şi pe partea de construcţii; 
• instalaţii bazate pe resurse regenerabile: proiectarea şi dezvoltarea parcurilor eoliene, fotovoltaice, etc.; racordarea acestora la reţeaua publică de distribuţie sau transport;
• soluţii SCADA: pentru reţele de distribuţie sau transport; obiective industriale;
• instalaţii HVAC şi sanitare: aferente clădirilor industriale, comerciale sau domeniului terţiar; 
• managementul proiectelor 
• balanţe energetice
• eficienţă energetică
• iluminat: urban sau arhitectural

Produsele noastre sunt studii şi/sau proiecte corespunzătoare acestor direcţii.

Documentaţiile pot fi livrate la cerere atât în limba română cât şi într-una dintre limbile de circulaţie internaţională: engleză, franceză, germană.

Firma a fost înfiinţată în anul 2006, încercând să acopere cererea crescută de servicii tehnice specializate, generată de investiţiile masive care se realizau în acea perioadă în Cluj. Pe parcursul timpului, firma s-a extins, acţionând în acest moment pe piaţa naţională şi internaţională.