Home»Domenii de proiectare»Resurse regenerabile

Resurse regenerabile

Energii regenerabile sunt considerate în practică, energiile care provin din surse care fie că regenerează de la sine în scurt timp, fie sunt surse practic inepuizabile. Astfel, energia luminii solare, a vânturilor sau a apelor curgătoare, pot fi captate utilizând diferite procedee. Dintre sursele regenerabile de energie fac parte:

  • energia eoliană

  • energia solară

  • energia apei sau mai restrâns energia hidraulică, energia apelor curgătoare

Toate aceste forme de energie sunt, în mod tehnic, valorificabile putând servi la generarea curentului electric. Actualmente ele sunt în mod inegal valorificate, dar există o tendinţă certă si concretă care arată că se investeşte insistent în această, relativ nouă, ramură energetică.

Energia eoliană este generată prin transferul energiei vântului unei turbine eoliene. Vânturile se formează datorită încălzirii neuniforme a suprafeţei Pământului de către energia radiată de Soare care ajunge la suprafața planetei noastre. Această încălzire variabilă a straturilor de aer produce zone de aer de densităţi diferite, fapt care creează diferite mişcări ale aerului. Energia cinetică a vântului poate fi folosită la antrenarea elicelor turbinelor, care sunt capabile de a genera electricitate. Unele turbine eoliene sunt capabile de a produce până la 6 MW de energie electrică, deşi acestea necesită o viteză constantă a vântului de aproximativ 5,5 m/s sau 20 kilometri pe oră. Aceste sisteme pot fi construite în număr mare. Este una din cele mai vechi surse de energie nepoluantă, o sursă de energie reînnoibilă.

Conceptul de energie solară se referă la energia care este direct produsă prin transferul energiei luminoase radiată de Soare. Aceasta poate fi folosită ca să genereze energie electrică sau să încălzească aerul din interiorul unor clădiri. Desi energia solară este reînnoibilă si uşor de produs, problema principală este că soarele nu oferă energie constantă în nici un loc de pe Pământ. În plus, datorită rotaţiei Pământului în jurul axei sale, şi deci a alternanţei zi-noapte, lumina solară nu poate fi folosită la generarea electricităţii decât pentru un timp limitat în fiecare zi. O altă limitare a folosirii acestui tip de energie o reprezintă existenţa zilelor noroase, când potenţialul de captare al energiei solare scade sensibil datorită ecranării Soarelui, limitând aplicaţiile acestei forme de energie reînnoibilă. Nu există nici un dezavantaj deoarece instalaţiile solare aduc beneficii din toate punctele de vedere. Panourile solare produc energie electrică ziua, iarna diferit faţă de vară, această energie fiind înmagazinată în baterii pentru a fi folosită noaptea. Instalaţiile solare funcţionează chiar şi atunci când cerul este înnorat.

Resursa hidroenergetică poate fi evaluată prin puterea care se poate obţine. Puterea depinde de căderea şi debitul sursei de apă. Prin microcentrală hidraulică se întelege o hidrocentrală cu puterea instalată de până la 10 MW. Microcentralele se pot instala pe râuri relativ mici, dar, datorită fluctuaţiilor sezoniere de debit ale râurilor, în lipsa barajului debitul râului trebuie să fie considerabil mai mare decât cel prelevat pentru microcentrală.

Distribuie: fb tw g+