Home»Referințe»Resurse regenerabile

Resurse regenerabile

Parc fotovoltaic de 48 MW Ciuperceni

Proiectare

 • Proiect tehnic PT, Detalii de execuţie DDE pentru racordare la reţea a parcului fotovoltaic,
 • Proiect tehnic PT, Detalii de execuţie DDE pentru instalaţiile interioare ale parcului fotovoltaic
 • Documentație punere in funcțiune parc fotovoltaic
Parcuri Fotovoltaice Ciulniţa, Chiseleţ 2 x CEF 9 MW

Parcuri Fotovoltaice Ciulniţa, Chiseleţ 2 x CEF 9 MW

Proiectare

 • Studiu de soluţie şi obţinere ATR pentru racordare la reteau electrică de distribuţie a parcurilor fotovoltaice de 9 MW şi PUZ
 • Studiu geotehnic, scoatere din circuitul agricol
 • Proiect tehnic faza Documentaţie tehnică pentru obţinerea autorizaţiei de construcţie DTAC
 • DTAC şi documentaţie pentru obţinerea oricăror altor avize necesare dacă nu impun studii necesare pentru interiorul Parcurilor Fotovoltaice
Centrală electrică fotovoltaică 2.9 MW Dragoş Vodă

Centrală electrică fotovoltaică 2.9 MW Dragoş Vodă

Proiectare

 • Racordare centrală electrică fotovoltaică la RED cu o putere instalată de 2.9 MW, situată în localitatea Dragoş Vodă
 • Calcul de regimuri de dimensionare
Parcuri fotovoltaice Ştefan cel Mare, Tupilaţi 2 x CEF 9 MW

Parcuri fotovoltaice Ştefan cel Mare, Tupilaţi 2 x CEF 9 MW

Proiectare

 • Studiu de soluţie şi obţinere ATR
 • Racordare în reţeaua de distribuţie a energiei electrice RED a parcurilor fotovoltaice "Ştefan cel Mare"  şi "Tupilaţi" de 9  MW fiecare
Centrală Electrică Fotovoltaică-32 MW Goştinari

Centrală Electrică Fotovoltaică-32 MW Goştinari

Proiectare

 • Studiu de soluţie pentru Racordarea la Sistemul Energetic Naţional SEN a unei Centrale Electrice Fotovoltaice-32 MW

Racordarea Parcului eolian Şinteu la Sistemul Energetic Naţional -70 MW

Racordarea Parcului eolian Şinteu la Sistemul Energetic Naţional -70 MW

Proiectare

 • Studiu de soluţie în vederea racordării la Sistemul Energetic Naţional SEN

Centrală electrică eoliană Siret 90 MW

Centrală electrică eoliană Siret 90 MW

Proiectare

 • Racordare la reţeaua electrică a obiectivului Centrală electrică eoliană amplasată în extravilan oraş Siret jud.Suceava
Centrală eoliană Dersca 66 MW

Centrală eoliană Dersca 66 MW

Proiectare

 

 • Elaborare documentaţie tehnico-economica-faza Studiu de fezabilitate pentru racordare la reţeaua electrică a obiectivului Centrală eoliană Dersca amplasată în extravilan com. Dersca

Centrală eoliană Pantelimon de 150 MW

Proiectare şi Consultanţă

 • Consultanţă tehnică pentru realizarea proiectului tehnic acordată Schneider Electric Franţa
 • Proiectare şi optimizare a reţelei de medie tensiune de 33 kV a centralelor eoliene  Pantelimon;
 • Arhitectura SCADA pentru instalaţiile interioare ale centralelor eoliene Pantelimon
 • Proiectul tehnic pentru echipamentele de medie tensiune 33 kV montate în interiorul generatoarelor;
 • 62 km traseu subteran LES de cablu de medie tensiune.

Centrală hidroelectrică MHC Topliţa

Proiectare şi Consultanţă

 • Proiectarea instalaţiei de racordare 20 kV pentru microhidrocentrala Topliţa;
 • Realizarea unui nou punct de conexiune PC 20 kV la reţeaua electrică şi o linie mixtă de 20 kV cu cabluri subterane LES şi aeriene LEA;
 • Proiectarea unui nou post de transformare ridicător 0,4/20 kv, cu echipamente de ultimă generaţie;
 • Capacitatea MHC-ului este de 5 MW.
MHC Valea Drăganului de 4MW

MHC Valea Drăganului de 4MW

Proiectare şi consultanţă

 • Realizare SS şi ATR
 • Realizare PT+CS, instalaţii utilizator şi instalaţii racordare
 • Proiectarea instalaţiei de racordare 20kV pentru microhidrocentrala Hidroart;
 • Realizarea unui nou punct de conexiune 20 kV la reţeaua Electrica şi o linie mixtă de 20 kV cu cabluri subterane şi aeriene;
 • Proiectarea unui nou post de transformare ridicator 0,4/20 kV, cu echipamente de ultimă generaţie;

Modernizarea sistemului electroenergetic din zona de nord a Portului Constanţa

 • Capacitate de productie a energiei electrice din resurse regenerabile (centrale eoliene) montate pe digul portului
Distribuie: fb tw g+