Home»Referințe»Instalații interioare

Instalații interioare

Staţia de epurare de la Câmpia Turzii

Proiectare energetică şi Consultanţă

 • Consultanţă pentru contractorul italian DONDI;
 • Proiectarea de instalaţii noi de epurare - partea electrică şi de automatizare;
 • Detalii de execuţie pentru echipamente;
 • Staţia de epurare deserveşte orasele Turda, Câmpia Turzii şi comunele învecinate, fiind calculată pentru o populaţie de peste 100 000 de persoane.

Total investiții - 21.000.000 USD

Staţia de epurare Dej

Proiectare energetică şi Consultanţă

 • Consultanţă pentru contractorul italian DONDI;
 • Proiectarea de instalaţii noi de epurare - partea electrică şi de automatizare;
 • Detalii de execuţie pentru echipamente;
 • Staţia de epurare a oraşului Dej cu comunele învecinate deserveşte o populaţie de peste 50000 de persoane.

Total investitii - 14.500.000  USD

Fabrica de Oţel Arcelor Mittal Galaţi

Proiectare şi Consultanţă

 • Studiu de eficienţă energetică şi măsurători pentru marii consumatori din fabrica de oţel.
 • Compensarea puterii reactive prin montarea mai multor instalaţii automatizate şi sistem SCADA pentru urmărirea şi compensarea energiei.
 • Reducerea costurilor energetice ale Fabricii de Oţel.
Total investiție - 400.000 USD

BauMAX Timişoara Sud

Proiectare şi Consultanţă

 • Proiectarea instalaţiilor electrice şi HVAC, interioare şi exterioare;
 • Utilizarea de echipamente de ultimă generatie, cu un grad înalt de eficienţă pentru instalaţiile interioare;
 • Zona de magazin mai mare de 9 000 mp;

Total investment costs - 12.000.000 USD

BauMAX Chitila

Proiectare şi Consultanţă

 • Proiectarea instalaţiilor electrice şi HVAC, interioare şi exterioare
 • Utilizarea de echipamente de ultimă generaţie, cu un grad înalt de eficienţă pentru instalaţiile interioare;
 • Zona de magazin mai mare de 9 000 mp;

Total investitii - 12.000.000 USD

BauMAX Craiova

Proiectare şi Consultanţă

 • Proiectarea instalaţiilor electrice şi HVAC, interioare şi exterioare;
 • Utilizarea de echipamente de ultimă generaţie, cu un grad înalt de eficienţă pentru instalaţiile interioare;
 • Zona de magazin mai mare de 9 000 mp;

Total investiții - 9.400.000 USD

Primăria Zalău

Proiectare şi Consultanţă

 • Proiectarea instalaţiilor electrice şi HVAC interne.
 • Lumina Arhitecturală în aer liber cu cea mai nouă generaţie de lumini cu LED-uri pentru construcţia primăriei;
 • Suprafaţa mai mare de 5 000 mp
 • Management de proiect.

Total investiții - 300.000 USD

Modernizarea sistemului electroenergetic din zona de nord a Portului Constanţa

Rețele de iluminat în Portul Constanța

 • Realizarea unei dispecerizări a funcţionării sistemului electroenergetic din zona de Nord a Portului Constanţa şi Portul Constanţa Sud, prin implementarea unui sistem SCADA centralizat

Modernizare Kaufland Zalau

Instalaţii electrice de curenţi tari, Instalaţii electrice de curenţi slabi, Instalaţii sanitare și HVAC

Instalaţii electrice de curenţi tari:

 • înlocuirea instalaţiei de iluminat general şi iluminat de siguranţă (pentru evacuare, hidranţi, panică, continuarea lucrului) cu iluminat cu LED-uri conform KABA 2015;
 • iluminat exterior (parcare);
 • instalaţie de prize şi putere;
 • completări la tablourile electrice existente;
 • completări la instalaţia de prize de pământ şi instalaţia de protecţie împotriva descărcărilor atmosferice

Instalaţii electrice de curenţi slabi:

 • semnalizare incendiu;
 • voce-date;
 • sonorizare;
 • anti-efracţie;

Instalaţii sanitare si HVAC:

 • apă rece, apă caldă şi canalizare interioara;
 • canalizare exterioară de ape menajere şi pluviale;
 • instalaţii termice, climatizare şi ventilare;
 • instalaţii interioare de stins incediul (hidranţi interiori şi şprinklere)

Modernizarea circuitelor electrice operaționale ale TWR Cluj (Avram Iancu, Cluj-Napoca)

Design și consultanță, proiectare tehnică, management de proiect conform cu execuție

Instalaţii electrice noi de alimentare a echipamentelor operaţionale ale TWR Cluj (instalaţii de prize şi de putere)

 • circuite noi de alimentare a corpurilor de iluminat de siguranţă existente;
 • instalaţie de protecţie împotriva descărcărilor atmosferice;
 • instalaţie de echipotenţializare;
 • priză de pământ pentru TWR Cluj şi conectare cu prizele de pământ existente în zona lui

Creșterea eficienței energetice a Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca

Instalații electroenergetice, instalații electrice interioare, instalaţii sanitare și HVAC

LA CATEGORIA INSTALATII ELECTROENERGETICE

 • Refacerea retelei de alimentare cu energie electrica a corpului de cladire principal.
 • Montarea unui generator electric pentru asigurarea continuitatii alimentarii cu energie electrica a spitalului

LA CATEGORIA INSTALATII ELECTRICE INTERIOARE

 • Reabilitarea instalatiei electrice interioare prin schimbarea tablourilor electrice de distributie si a coloanelor electrice.
 • Modernizarea instalatiei de iluminat interior, prin inlociurea corpurilor de iluminat incandescente si fluorescente, cu corpuri de iluminat LED, cu eficienta energetica ridicata si durata de viata mare.
 • Inlocuirea tabloului electric general si trecerea de pe schema de legare la pamnt TN-C pe sistemul TN-S.
 • Montarea de dispozitive de monitorizare a parametrilor retelei electrice si  de contorizare si inregistrare a consumurilor, pentru o mai buna gestionare.
 • Alimentarea cu energie electrica a tuturor receptoarelor noului sistem de climatizare prin pompe de caldura.
 • Inlocuitea instalatiei de iluminat exterior cu corpuri de iluminat LED, cu alimentare fotovoltaica autonoma.

HVAC, instalații sanitare:

 • Înlocuirea sistemului actual de incalzire cu un sistem nou modern care utilizeaza resurse regenerabile - pompe de căldură și echipamnete de interior tip VRV pentru producer aer cald/rece;
 • Realizarea climatizării pentru cele doua Sali de operatie nemodernizate prin echipamente noi de ventilatie;
 • Realizarea unui nou sistem cu pompa de caldura si panouri solare pentru preparearea apei calde in zona de bucatarie
Distribuie: fb tw g+