Home»Domenii de proiectare»Instalații electroenergetice

Instalații electroenergetice

Filosofia firmei cere personalului şi celor care vin în contact cu ea să ia în considerare în permanenţă implicaţiile economice majore şi efectele asupra încălzirii globale.

Un sistem energetic este un ansamblu de instalaţii electroenergetice, organizat unitar, în scopul producerii, al transmisiei şi al distribuţiei energiei electrice pe un anumit teritoriu. Alimentarea consumatorilor nu se face direct de la centralele electrice ci prin intermediul Sistemului Energetic Naţional - SEN. Acesta este format dintr-o reţea cu circuit închis în care centrala debitează energie, iar consumatorii absorb energia debitată.

Reţelele de transport şi distribuţie a energiei electrice sunt necesare ca verigi intermediare pentru transportul energiei electrice de la centralele electrice până în centrele de consum şi pentru distribuirea acesteia către receptoarele consumatorilor.

Energia nu poate fi înmagazinată şi de aceea trebuie consumată imediat. Pentru a fi cât mai economic, transportul energiei electrice la distanţe mari se face la tensiuni foarte mari.

Reţelele de transport şi distribuţie a energiei electrice reprezintă elemente de legătură între sursele de energie electrică şi consumatori. Constau într-un ansamblu de linii electrice aeriene sau subterane, legate între ele prin transformatoare dispuse în staţii sau posturi de transformare.

Realizăm proiecte pentru sistemul de reţele electrice care cuprinde:

 • Staţii ridicătoare de tensiune - care ridică tensiunea produsă de generator (6-24Kv) la valoarea de 110KV sau 220 KV

 • Linii electrice aeriene de înaltă tensiune - formate din 3 conductori din oţel-aluminiu prin care se transportă energia electrică la distanţe mari

 • Staţii coborâtoare de tensiune - coboară tensiunea la o anumită valoare: de la 110Kv sau 220Kv la 35 Kv şi de la 35 KV sau 6 kV la 400/230 V

 • Linii electrice subterane de medie tensiune şi de joasă tensiune - formate din cabluri subterane care transportă energia de la staţiile de medie tensiune (care se află la marginea unei aşezări umane) spre consumatorii de medie tensiune sau posturile de transformare PT

 • Linii electrice aeriene de medie tensiune şi joasă tensiune

Aceste proiecte respectă cerinţele impuse instalaţiilor de transport si distribuţie:

 • Asigurarea continuităţii în alimentarea cu energie a consumatorilor

 • Siguranţa în funcţionare

 • Asigurarea parametrilor calitativi ai energiei electrice furnizate consumatorilor

 • Eficienţa economică

 • Cerinţe legate de protecţia mediului înconjurător

După tensiunea nominală, reţelele electrice pot fi:

 • de joasă tensiune JT - până la 1000 V;

 • de medie tensiune MT - 1- 35 KV;

 • de înaltă tensiune IT - 35 - 400 KV;

 • de foarte înaltă tensiune FIT- peste 400 KV.

După destinaţie, reţelele electrice pot fi:

 • de transport;

 • de distribuţie;

 • de utilizare;

Configuraţia reţelelor electrice determină împărţirea lor în:

 • reţele radiale;

 • reţele buclate;

 • reţele buclate complex.

Distribuie: fb tw g+