Home»Referințe»Instalații electroenergetice

Instalații electroenergetice

LEA 220 kV Iernut-Ungheni ale Transelectrica

Proiectare, Expertiză tehnică si Consultanţă
 
 • Reabilitarea liniei electrice aeriene de înaltă tensiune 220  kV Iernut - Ungheni pe o distanţă de 30 km (92 stâlpi de 220 kV)
 • Reabilitare fundaţii, montare conductor 220 kV nou pentru reducerea pierderilor, reabilitarea şi vopsirea stâlpilor, montarea de noi izolatori pe linie;
 • Stabilirea duratei de viaţă estimată a liniei cu ajutorul echipamentelor şi softurilor specializate;
 • Studii geologice şi topografice

Total investiţii - 3.060.000 USD

Reţele de înaltă tensiune şi staţii ale Distribuitorului de Energie E-ON Moldova

Proiectare şi Consultanţă

 • Expertize tehnice ale stâlpilor de metal de 110 kV, echipamente staţii de 110/20 kV;
 • Proiectarea instalaţiilor de racordare (110 kV, 20 kV linii electrice subterane LES şi aeriene LEA); Reţele electrice de înaltă şi de medie tensiune;
 • Proiectarea de staţii noi de înaltă şi de medie tensiune (110/20 kV);
 • Studii geologice şi topografice
 • Utilizarea de software specializat pentru expertiza de construcţii;
 • Soluţii pentru reabilitarea şi modernizarea instalaţiilor expertizate.
Total investiții - 6.080.000 USD

Reţele de înaltă tensiune şi staţii ale Distribuitorului de Energie E-ON Moldova

Proiectare şi Consultanţă

 • Studii de fezabilitate pentru stâlpi metalici de  110 kV, staţii de 110/20 kV;
 • Studii geologice şi topografice
 • Proiectarea instalaţiilor de racordare (110 kV, 20 kV linii electrice subterane LES şi aeriene LEA) la reţele electrice de medie şi de înaltă tensiune, proiectarea de staţii noi de înaltă şi medie tensiune, 110/20 kV;
 • Soluţii pentru reabilitarea şi modernizarea instalaţiilor expertizate.

Reţea electrică LEA 110 kV CEZ Distribuţie România

Proiectare şi Consultanţă

 • Reabilitatrea liniilor electrice aeriene de înaltă tensiune 110 kV, reabilitarea fundaţiilor, montarea de conductori noi 110 kV, reabilitarea şi vopsirea stâlpilor, montarea de noi izolatori pe linii;
 • O mai mare eficienţă a reţelei de 110 kV prin reducerea pierderilor pe linii;
 • Studii geologice şi topografice;
 • Lungimea totală a liniilor de reţea 110 kV este mai mare de 300 km.
Total investiție 17.500.000 USD

Transformatoare de MT ale CEZ Distribuţie SA din judeţul Teleorman

Proiectare, Consultanţă şi Execuţie

 • Reabilitarea şi modernizarea transformatoarelor de medie tensiune în reţeaua CEZ Distribuţie SA  în judeţul Teleorman;
 • A fost înlocuit un număr de 80 de transformatoare de medie / joasă tensiune şi  echipamentele pe partea de joasă şi medie tensiune au fost modernizate.
 • Studii geologice şi topografice

Total investiție 170.000 USD

Reţele de medie şi joasă tensiune ale CEZ Ditribuţie SA,judeţul Vâlcea

Proiectare şi Consultanţă

 • Reabilitarea şi modernizarea reţelelor electrice de medie tensiune ale CEZ Distribuţie SA  cu stâlpi electrici noi, tipuri de cabluri de medie tensiune noi, staţii de transformare de medie / joasă tensiune;
 • Optimizarea şi reducerea pierderilor pe liniile electrice de medie şi joasă tensiune;
 • Reabilitarea şi modernizarea reţelelor de joasă tensiune din oraşe;
 • Studii geologice şi topografice;
 • Reabilitarea reţelelor pe o lungime mai mare de 350 km

Total investiție - 3.800.000 USD

Reţele de medie şi înaltă tensiune ale ENEL Distribuţie

Proiectare şi Consultanţă, Studii de soluţie pentru racordare

 • Proiectarea instalaţiei de racordare (110 kV, cabluri subterane de 20 kV şi conductoare aeriene) la reţeaua electrică de medie şi înaltă tensiune, proiectarea de staţii noi de înaltă tensiune 110/20 kV;
 • Calculul fluxului de energie electrică folosind software specializat prin reţele electrice de 400 kV, 220 kV, 110 kV, 20 kV;
 • Reabilitarea şi modernizarea a instalaţiilor de racordare existente;

Total investiție - 6.080.000 USD

Reţele de medie şi joasă tensiune CEZ Distribuţie SA

Proiectare şi Consultanţă

 • Reabilitarea şi modernizarea reţelelor electrice de medie tensiune CEZ Distribuţie SA cu stâlpi electrici noi, cabluri noi, posturi de transformare noi de medie / joasă tensiune ;
 • Optimizarea şi reducerea pierderilor pe liniile electrice de medie şi joasă tensiune;
 • Reabilitarea şi modernizarea reţelelor de joasă tensiune din oraşe;

Total investiție - 1.800.000 USD

Reţele de medie şi joasă tensiune de la Electrica Distribuţie Transilvania Nord

Proiectare şi Consultanţă

 • Optimizarea şi reducerea pierderilor pe linii electrice de medie şi joasă tensiune;
 • Reabilitarea şi modernizarea de reţele urbane de joasă tensiune în centrul istoric al oraşului Cluj-Napoca;
 • Posturi de transformare noi, linii de joasă tensiune;
 • Sistematizarea urbană în reţelele de joasă tensiune, în centrul istoric din Cluj-Napoca
 • Reabilitarea şi modernizarea reţelelor electrice de medie tensiune Electrica Transilvania Nord cu stâlpi electrici noi, tipuri de cabluri noi, staţii de tranformare de medie şi de joasă tensiune;
 • Studii geologice şi topografice;
 • Expertize tehnice-pentru instalaţiile existente;
 • Reţele electrice reabilitate şi noi pe o lungime mai mare de 170 km.

Total investiție - 2.780.000 USD

Staţia de înaltă tensiune 110/20kV Port Brăila - Electrica Distribuţie Muntenia Nord

Proiectare şi Consultanţă

 • Reabilitare parte de construcţie şi montare aparataj de comutaţie nou pe 110 kV şi 20 kV  
 • Introducerea staţiei în sistemul SCADA
 • Reducerea costurilor de întreţinere.
Total investiție - 2.570.000 USD

Staţia de înaltă tensiune 110/20kV Alverna - Electrica Distribuţie Transilvania Nord

Proiectare şi Consultanţă

 • Reabilitare parte de construcţie şi montare aparataj de comutaţie nou pe 110 kV şi 20 kV 
 • Introducerea staţiei în sistemul SCADA
 • Reducerea costurilor de întreţinere.

Total investiție - 370.000 USD

Staţia de înaltă tensiune 110/20kV Cluj Sud - Electrica Distribuţie Transilvania Nord

Proiectare şi Consultanţă

 • Reabilitare parte de construcţie şi montare aparataj de comutaţie nou pe 110 kV şi 20 kV 
 • Introducerea staţiei în sistemul SCADA
 • Reducerea costurilor de întreţinere.
Total investiție - 350.000 USD 

Staţia de înaltă tensiune 110/20kV Gugeşti - Electrica Distributie Muntenia Nord

Proiectare şi Consultanţă

 • Reabilitare parte de construcţie şi montare aparataj de comutaţie nou pe 110 kV şi 20 kV 
 • Introducerea staţiei în sistemul SCADA
 • Reducerea costurilor de întreţinere.
Total investiție - 1.880.000 USD

Reabilitarea şi reglementarea interferenţelor liniilor electrice cu Infrastructura Feroviară Română zona CFR Sighişoara-Coşlăriu

Proiectare şi Consultanţă

 • Verificarea şi aprobarea conformităţii cu standardele şi reglementările privind distanţa minimă de siguranţă între liniile electrice existente (joasă, medie, înaltă şi foarte înaltă tensiune) şi infrastructura feroviară;
 • Reglementarea distanţelor reţelelor electrice de joasă, medie şi înaltă tensiune cu noul traseu al infrastructurii feroviare româneşti între Sighişoara şi Coşlăriu;
 • Reabilitarea liniilor electrice care interferează cu noua cale ferată;
 • Studii geologice şi topografice;
 • Lungimea de cale ferată, care a interferat cu liniile electrice este de 90 km.

Total investiții - 2.300.000 USD

Staţiunea turistică de schi Luna Şes - Consiliul Judeţean Satu Mare

Proiectare şi Consultanţă

 • Linie de alimentare de medie tensiune pentru staţiunea turistică de schi Luna Şes;
 • Traseu de cablu de mare dificultate pe teren stâncos în munţi;
 • 8 km de reţea de medie tensiune au fost creaţi cu cea mai nouă generaţie de cablu universal.
 • Linie de alimentare de medie tensiune pentru staţiunea turistică de schi Luna Şes;
 • Traseu de cablu de mare dificultate pe teren stâncos în munţi;
 • 8 km de reţea de medie tensiune au fost creaţi cu cea mai nouă generaţie de cablu universal.
Total investitii - 1.150.000 USD

Instalaţii de racordare Fabrica SINIAT

Proiectare şi consultanţă, studiu de soluţie racordare

 • Proiectarea instalaţiei de racordare de 20 kV, cabluri subterane cu tensiunea medie a reţelei electrice CEZ Distribuţie;
 • Proiectarea unei noi staţii de medie tensiune 20 kV cu cele mai recente aparataje de 20 kV;
 • Asigurarea continuităţii maxime a furnizării de energie pentru fabrică în orice condiţii prin reabilitarea instalaţiior electrice CEZ Distribuţie SA existente în zonă;
 • Studii geologice şi topografice.

Total investiții - 300.000 USD

Staţia de înaltă tensiune 110/20 kV Basarabi - CEZ Distribuţie SA

Proiectare şi Consultanţă

 • Reabilitarea părţilor de  construcţie a staţiei şi montarea de noi echipamente de 110 kV şi 20 kV şi a unor sisteme de protecţie digitale;
 • Introducerea sistemului SCADA pentru staţie.
 • Costurile de întreţinere pentru staţia Basarabi  au fost reduse.

Total investiții - 2.670.000 USD

Staţia 6 kV - A6 Impex

Proiectare şi Consultanţă

 • Montarea de aparataj de comutaţie de Medie Tensiune de 6 kV în interiorul staţiei;
 • Crearea noului sistem SCADA;
 • Reabilitarea părţilor constructive pentru partea de medie tensiune;
 • Conectarea unui nou generator de abur (9,73 MW), cu 2 km de cabluri de 6 kV LES la bara de 6kV în staţia reabilitată;

Staţia de 220/110/20 kV Floreşti - Transelectrica Cluj

Proiectare şi Consultanţă

 • Înlocuirea bobinei de compensare şi a transformatorului pentru serviciile interne cu echipamente de ultimă generaţie, cu pierderi reduse şi întreţinere uşoară;
 • Executarea unui nou sistem de automatizare pentru reglarea automata a bobinei de compensare;
 • În ceea ce priveşte partea de construcţie, s-au facut noi fundaţii pentru transformator şi pentru bobina de compensare;

Total investiții - 170.000   USD

Staţia de înaltă tensiune 220/110 kV Sărdăneşti, Transelectrica ST Craiova

Proiectare şi Consultanţă

 • Reabilitarea părţii de construcţie de înaltă tensiune, cuva transformatorului, fundaţii si automatizarea sistemului de separator de ulei pentru transformatoarele de înaltă tensiune.
 • Costurile pentru staţia de înaltă tensiune Sărdăneşti au fost reduse.

Staţia de racord adanc - Fabrica de ciment Lafarge Hoghiz

Proiectare şi Consultanţă

 • Studiu privind eficienţa energetică şi măsurători pentru transformatoarele de înaltă tensiune de 110/6 kV în fabrică;
 • Reconfigurarea schemei de alimentare pentru creşterea siguranţei;
 • Echipamente de cea mai nouă generaţie au fost montate în partea de medie tensiune 6 kV a staţiei fabricii;
 • Un nou cablu de fibră optică a fost montat pe LEA 110 kV – în lungime de 6 km - care coordona protecţiile din SRA Hoghiz cu protecţiile din staţia Mihai Viteazu 110 kV proprietate Electrica Distribuţie Transilvania Nord;
 • Sistemele de protecție ale reţelei de 110 kV au fost schimbate cu cele mai noi şi moderne echipamente pentru noul sistem SCADA;
 • Reabilitare parte de construcţie pentru echipamente de ultimă generaţie;
 • Studii geologice şi topografice;
 • Reducerea costurilor de întreţinere pentru fabrică prin montarea de echipamente de ultimă generaţie;

Total investitii - 2.500.000 USD

Depozit Logistic Kaufland Turda

Proiectare şi Consultanţă

 • Proiectarea instalaţiei de racordare 20 kV din staţia 110/20 kV pentru o mai bună continuitate în furnizarea de energie;
 • Proiectarea unei noi staţii de medie tensiune 20 kV, cu echipamente de ultimă generaţie;
 • Asigurarea continuităţii maxime în furnizarea de energie pentru fabrică în orice condiţii prin două trasee de cablu.

Total investitii - 670.000 USD

Alimentare cu energie electrica consumator - fabrica de aluminiu ALU MEZINKEN - Localitatea Medieşul Aurit, jud. Satu Mare

 • Realizarea alimentării cu energie electrică a consumatorului ALU MEZINKEN printr-o reţea subterană în cablu de medie tensiune, în lungime de aproximativ 20 km direct din statia de transformare si consturirea unui punct de conexiuni/transformare în incinta fabricii.

KOYO Alexandria

 • Trasee de cabluri 6 kV pentru alimentarea staţiilor de conexiuni SC1, SC2 şi SC3 din SRA 6 kV, înlocuirea LEC 6 kV existente cu unele noi, cu caracteristici electrice şi mecanice superioare.
 • Modernizare bare şi celule 6 kV existente în SRA 6 kV, SC1 şi SC3 prin înlocuirea acestora cu celule modulare Schneider Electric, tip MC Set 7,2 kV, echipate cu întreruptoare cu mediul de stingere a arcului electric în SF6 şi cu relee de protecţii digitale
 • Inlocuire bare de alimentare între bobinele de reactanţă existente şi celulele transformator
 • Sistem de măsură, comandă, control şi protecţii SCADA, integrat pentru întreaga platformă industrială
 • Estacada pentru alimentarea cu energie a staţiei de conexiuni SC 1
 • Rastel nou pentru cabluri, în tunelul de cabluri existent, între SRA 6 kV şi estacada proiectată
 • Cămin de tragere al cablurilor 6 kV, pe traseul comun al circuitelor de alimentare a staţiilor de conexiuni SC 2 şi SC 3

LA LORRAINE Câmpia Turzii - Modernizare

 • Montarea a 2 transformatori de putere, 2500 kVA si 3200 kVA, suplimentari celui existent, care trece in rezerva, in Postul de Transformare al fabricii La Lorraine
 • Modificari constructive pentru realizarea reconfigurarii si montarea transformatoarelor

MACROMEX Câmpia Turzii

 • LES 20 kV între Punctul de Conexiuni PC Electrogrup şi Punctul de Conexiuni PC Macromex proiectat, cu reintregirea retelei cu Postul de Transformare prefabricat PT La Lorraine
 • LES 20 kV între stalp echipat cu recloser pentru LEA 20 kV si Punctul de Conexiuni PC Macromex proiectat
 • Punct de Conexiuni PC Macromex, pe 20 kV, prefabricat, la limita de proprietate a consumatorului, echipat cu celule modulare de Medie Tensiune, cu compartiment furnizor (TEN Transilvania Energy), compartiment furnizor (Electrica Transilvania Nord), compartiment utilizator (Macromex);
 • Linie Electrica Subterana, 20 kV, dublu circuit, între Punctul de Conexiuni PC Macromex (proiectat - furnizor) si Postul de Trasformare in anvelopa de beton (beneficiar Macromex) situat în interiorul depozitului frigorific, echipat cu doua transformatoare de putere, loc pentru rezerva.

Total investiții - 250.000 USD

Modernizarea sistemului electroenergetic din zona de nord a Portului Constanţa

Modernizarea sistemului electroenergetic existent prin trecerea întregului sistem de distribuţie a energiei electrice din zona de nord a Portului Constanţade la 6 kV la 20 kV in 2 etape:

Etapa I

 • Realizarea unei staţii de transformare noi 110/20 KV 2x40 MVA pentru  alimentarea consumatorilor portuari
 • Realizarea a 2 Linii Electrice Subterane 110 kV, pentru marirea gradului de siguranta in alimentare si posibilitatea de alimentare a unor consumatori portuari
 • Modernizarea posturilor de transformare si a echipamentelor pe partea de Medie si Joasa Tensiune in zona Portului Nou
 • Sistematizarea si trecerea retelei de cabluri de distributie de la tensiunea de 6 kV la 20 kV, cu reconfigurarea distributiei la consumatorii de 6 kV, in zona Portului Nou

 Etapa II

 • Modernizarea retelelor de distributie de Medie si Joasa Tensiune si a retelelor de iluminat exterior din zona Portul Vechi, Zona Fluvio-maritima si Portul Constanta Sud
 • Retele de iluminat in Portul Constanta

SDEE Transilvania Nord - LEA 110 kV zona Cuci avariate

Proiectare

 • Reproiectarea tronsoanelor de LEA 110 kV avariate în urma fenomenelor meteorologice extreme din zona localității Cuci, jud. Mureș

Modernizare si reconfigurare posturi de transformare Fabrica de zahăr TEREOS Luduș

 • Modernizare si reconfigurare posturi de transformare,  cu celule metalice modulare, prefabricate, cu compartimente separate, echipate cu terminale numerice de comandă, control, protective, integrabile în SCADA
 • Sistem complet automatizare-comandă-control-protecţie SCADA la nivel de fabrică.
 • Echiparea Punctului de Alimentare Tereos cu echipamente JT – dulapuri Servicii de Curent Alternativ, SIervicii de Curent ContinuuC, Baterii de Acumulatoare, Redresor.
 • Înlocuirea transformatoarelor existente 6/0,4kV cu transformatoare  20/0,4kV
 • Echiparea Punctului de Alimentare cu două transformatoare 20/6kV, 4MVA, pentru racordarea celor două grupuri generatoare, G1 şi G2, de 3750kVA
 • Echipare PA Tereos cu generator homopolar (pentru realizare legătură la pământ).

Transelectrica București

Modernizare Staţia 220/110/20 kV STÂLPU

ELECTROENERGETICE

 • Realizarea lucrărilor pe partea 110kV si 20 kV  se va face prin demontarea / demolarea echipamentelor si materilelor existente şi realizarea noii configuraţii cu echipamente noi
 • Completa echipare a clădirilor tehnologice (Corp Comandă şi Cabine de Relee
 • Înlocuirea tuturor cablurilor şi conductoarelor la nivel de staţie pe toate nivelurile de tensiune.
 • Realizare sistem complet de comandă-control-protecţie si automatizare (SCCPA), sistem de comunicatii, telecomunicatii si teleprotectii, sistem SCADA pentru toate nivelurile de tensiune JT (c.a. si c.c.), MT, IT, sistem local de contorizare de tip balanta (SLCB) si decontare (SLCD), sistem de monitorizare a calitatii energiei electrice (SMCENEL).

LA CATEGORIA LUCRARI DE CONSTRUCTII

 • Realizare părţi de rezistenţă, arhitectură, construcţii în fază de detaliu pentru toate elementele de construcţii noi.

LA CATEGORIA INSTALAŢII EXTERIOARE

 • Instalaţiile de iluminat perimetral, exterior şi la unităţile de transformare se va reface în totalitate.
 • Staţia fi va dotată cu instalaţii de indepartare a păsărilor (Împotriva formării cuiburilor pe cadre, aparataj) şi a rozătoarelor.
 • Realizarea sistemului de control acces, TVCI, detecţie, semnalizare, alarmare şi antiefracţie (SIS – Sistem Integrat de Securitate) atât la exterior cât şi la interior (cabine relee, corp conexiuni 20kV, corp comandă).

LA CATEGORIA INSTALATII ELECTRICE INTERIOARE

 • Realizarea instalaţiilor de priză, forţă şi iluminat interior in Corp Comandă, Cabine relee inclusiv alimentare de rezerva din grup diesel, inclusiv lucrările conexe montării acestuia.

HVAC, instalații sanitare:

 • Înlocuirea instalaţiei existente de încălzire din Corp Comandă cu instalaţie nouă alcătuită din centrală termică electrică,
 • instalaţia de ventilare şi climatizare va fi asigurată de aparatele de aer condiţionat de tip SPLIT cu autopornire şi pompe de căldură.
 • Instalaţiile sanitare vor avea la bază alimentarea de la o sursă de apă şi de la hidrofor. Apa caldă va fi asigurată de boiler electric.

Transelectrica Timisoara Iaz

Retehnologizare Staţia 220/110 kV IAZ, inclusiv lucrări în staţia 400/220/110/20kV Reşiţa

LA CATEGORIA INSTALAŢII ELECTROENERGETICE

 • Realizarea lucrărilor pe partea de 220kV şi 110kV se va face prin demontarea / demolarea echipamentelor si materilelor existente şi realizarea noii configuraţii cu echipamente tip AIS (Air Insulated Substation)
 • Completa echipare a clădirilor tehnologice (Corp Comandă şi Cabine de Relee
 • Înlocuirea AT1 şi AT2 220/110/10kV cu AT1 220/110/20kV şi AT2 220/110/20kV  nou
 • Înlocuirea tuturor cablurilor şi conductoarelor la nivel de staţie pe toate nivelurile de tensiune.
 • Realizare sistem complet de comandă-control-protecţie si automatizare (SCCPA), sistem de comunicatii, telecomunicatii si teleprotectii, sistem SCADA pentru toate nivelurile de tensiune JT (c.a. si c.c.), MT, IT, sistem local de contorizare de tip balanta (SLCB) si decontare (SLCD), sistem de monitorizare a calitatii energiei electrice (SMCENEL).

LA CATEGORIA LUCRARI DE CONSTRUCTII

 • Realizare părţi de rezistenţă, arhitectură, construcţii în fază de detaliu pentru toate elementele de construcţii noi.

LA CATEGORIA INSTALAŢII EXTERIOARE

 • Instalaţiile de iluminat perimetral, exterior şi la unităţile de transformare se va reface în totalitate.
 • Realizarea de instalaţii de prevenirea exploziei şi incendiului cu azot pentru AT1 şi AT2.
 • Staţia fi va dotată cu instalaţii de indepartare a păsărilor (Împotriva formării cuiburilor pe cadre, aparataj) şi a rozătoarelor.
 • Realizarea sistemului de control acces, TVCI, detecţie, semnalizare, alarmare şi antiefracţie (SIS – Sistem Integrat de Securitate) atât la exterior cât şi la interior (cabine relee, corp conexiuni 20kV, corp comandă).

LA CATEGORIA INSTALATII ELECTRICE INTERIOARE

 • Realizarea instalaţiilor de priză, forţă şi iluminat interior in Corp Comandă, Cabine relee inclusiv alimentare de rezerva din grup diesel, inclusiv lucrările conexe montării acestuia.

HVAC, instalații sanitare:

 • Înlocuirea instalaţiei existente de încălzire din Corp Comandă cu instalaţie nouă alcătuită din centrală termică electrică,
 • instalaţia de ventilare şi climatizare va fi asigurată de aparatele de aer condiţionat de tip SPLIT cu autopornire şi pompe de căldură.
 • Instalaţiile sanitare vor avea la bază alimentarea de la o sursă de apă şi de la hidrofor. Apa caldă va fi asigurată de boiler electric.

Aeroportul Internaţional Cluj-Napoca

Proiectare energetică şi Consultanţă

 • Proiectarea instalaţiei de racordare de 20 kV de la o altă sursă, staţia 110/20 kV pentru o mai bună continuitate în furnizarea de energie;
 • Creşterea siguranţei în alimentarea cu energie a aeroportului prin montarea de echipamente noi, moderne şi eficiente;
 • Asigurarea continuităţii în furnizarea de energie pentru aeroport în orice condiţii prin această nouă linie electrică de la o sursă diferită şi realizarea unui A.A.R. cu vechile surse

Reţele de medie şi joasă tensiune - Electrica Distribuţie Transilvania Sud

Proiectare și Consultanță

 • Optimizarea şi reducerea pierderilor pe linii electrice de medie şi joasă tensiune;
 • Reabilitarea şi modernizarea de reţele urbane de joasă tensiune în centrul istoric al oraşului Cluj-Napoca;
 • Posturi de transformare noi, linii de joasă tensiune;
 • Sistematizarea urbană în reţelele de joasă tensiune, în centrul istoric din Cluj-Napoca
 • Reabilitarea şi modernizarea reţelelor electrice de medie tensiune Electrica Transilvania Nord cu stâlpi electrici noi, tipuri de cabluri noi, staţii de tranformare de medie şi de joasă tensiune;
 • Studii geologice şi topografice;
 • Expertize tehnice-pentru instalaţiile existente;

 

Reţele de înaltă, medie şi joasă tensiune de la Electrica Distribuţie Muntenia Nord

Proiectare și Consultanță

 • Optimizarea şi reducerea pierderilor pe linii electrice de medie şi joasă tensiune;
 • Reabilitarea şi modernizarea de reţele urbane de joasă tensiune în centrul istoric al oraşului Cluj-Napoca;
 • Posturi de transformare noi, linii de joasă tensiune;
 • Reabilitarea şi modernizarea reţelelor electrice de medie tensiune Electrica Muntenia Nord cu stâlpi electrici noi, tipuri de cabluri noi, staţii de tranformare de medie şi de joasă tensiune;
 • Modernizarea  și reabilitarea rețelelor aeriene de 110 kV existente.
 • Modernizare stații de transformare existente 110/20 kV
 • Rețele de medie tensiune și joasă tensiune modernizate având o lungime totală mai mare de 170 km
 • Rețele de 110 kV modernizate având lungime totală mai mare de   240 km
 • Studii geologice şi topografice;
 • Expertize tehnice-pentru instalaţiile existente;
Distribuie: fb tw g+